SP9500 5G全功能测试仪表平台星河亮点

品牌:星河亮点 购买:0755-83766766 租赁:仪器租赁
产品特点
  是全球首款全面满足5G R15版本中定义的100M信道带宽(Sub6GHz频段)、载波聚合、下行8流/上行4流MIMO等特性要求的仪表设备。多表级联可支持更大规模MIMO和载波聚合,以应对未来技术演进。
技术参数
  订货信息
  
------分隔线----------------------------
  技术文档下载:
------分隔线----------------------------
产品分类
Baidu
sogou